Salatín 1630 mnm (Nízke Tatry)

salatin adam sport

Popis trasy

Východiskové miesto, rázovitá obec Liptovská Lúžna, je zaujímavá svojou výstavbou a zvyškami ľudovej architektúry. Turistická trasa sa začína v strede dediny a po červenej značke nás vyvádza  širokou dolinou Ráztoky lemovanou lúkami, pasienkami a úzkymi poľami. Pred nami je vidno hrebeň Salatína a vľavo masív Magury. Postupne sa dolina zužuje a vchádzame do lesného porastu a v závere, miernym stúpaním cez pasienkové plochy, prichádzame do širokého trávnatého Ráztockého sedla. Pokračujeme v ľavo na sever strmím stúpaním, na začiatku lesom, postupne trávnato – skalným terénom serpentínovým chodníkom, miestami veľmi strmo a v závere prechádza medzi kosodrevinou. Táto časť výstupu je namáhavá, ale veľmi zaujímavá svojou členitosťou, flórou a úchvatnými výhľadmi. Vrchol Salatín 1630m tvoria kremence, severné svahy súvrstvia vápencov a dolomitov a celá oblasť má mimoriadny geomorfologický, botanický a turistický význam. Z vrcholu ideme späť tou istou trasou do Liptovskej Lúžnej.

Časový harmonogram

Liptovská Lúžna (700m) – červená 1:55 Ráztocké sedlo (1234m) – červená 1:10 Salatín (1630m) – červená 0:50 Ráztocké sedlo  – červená Liptovská Lúžna

 

  • Prevýšenie:  stúpanie 930 m, klesanie 930 m
  • Spolu:  vzdialenosť 14,6 km, čas 5:20 hod
  • Mapa:  č. 122 Nízke Tatry – Chopok z edície VKÚ
  • Pohorie: Nízke Tatry (NP Nízke Tatry)
  • Región: Liptov