Ako správne ošetrovať turistickú obuv ?

Ako správne ošetrovať turistickú obuv ?

Pokiaľ sme vynaložili nemalé finančné prostriedky na nákup kvalitnej turistickej obuvi, určite máme záujem o čo najdlhšiu životnosť topánky, musíme ju teda patrične ošetrovať.

Doporučujeme:

Po každom použití obuv dôkladne očistiť, vysušiť  a ošetriť vyživovacím krémom (hlavne u koženej turistickej obuvi ) a následne impregnačným sprejom, krémom, olejom a inými prostriedkami na to určenými. Obuv nikdy nesušte priamo na výhrevných telesách, alebo blízko ohňa. Dbajte predovšetkým na rady predajcu, alebo výrobcu. Aj proces čistenia topánky má byť primeraný a treba pri ňom vynechať akékoľvek oškrabávacie, alebo iné mechanické metódy, ktoré môžu obuv poškodiť.