chabanec 1

Turistická trasa

Jasná, hotel Grand – Mikulášska chata – Tri vody – Sedlo Poľany – Poľana 1885mKrížske sedlo – Kotliská – Chabenec 1955m – Malý Chabenec – Sedlo Ďurkovej – Sedlo Zámostskej hole– Sedlo pod SkalkouLiptovská Lúžna.

Popis trasy

Východiskové miesto je Demänovská dolina – Jasná. Umelý názov z roku 1948  pre stredisko rekreácie v hornej časti Demänovskej doliny, zahrňuje lokality  Záhradky, Tri domky, Vrbické pleso, Biela púť, Koliesko, Otupné a Brhliská. My kráčame od hotelu Grand popri Mikulášskej chate stálym stúpaním cez Tri vody a serpentínami za stáleho ostrého stúpania do Sedla Poľany a na vrchol Poľany 1889,7 m – turisticky aj geograficky významný vrch v hlavnom hrebeni Ďumbierskych Tatier. Odtiaľto vybieha mohutná rázsocha  na sever s vrchmi Bôr (1888m) a Siná (1560m). Z vrcholu Poľany je čiastočne obmedzený, ale veľmi pôsobivý rozhľad. My pokračujeme ďalej hrebeňom Nízkych Tatier cez Krížske sedlo na Kotliská, Chabenec 1955m najvyšší vrchol širokého hôľneho reliéfu západnej časti hlavného hrebeňa Ďumbierskych Tatier. Severné svahy tvoria klasické ľadovcové kotly. Z vrchu krásne výhľady na všetky svetové strany. Ďalej ideme cez sedlo Ďurkovej na Zámostskú hoľu, Sedlo Latiborskej hole na Latiborskú hoľu 1643 m – hôľny vrchol. V severných svahoch sa v minulosti intenzívne ťažilo zlato a striebro. Zachovalé štôlne, vysoké haldy, banské cesty. Schádzame cez Sedlo pod Skalkou na Dolné Želiská a do Liptovskej Lúžnej na autobusovú zástavku.

 

Časový harmonogram

Mikulášska chata (1135) – žltá 0:50 Tri vody (1375) – žltá 1:20 Sedlo Poľany (1840) – červená  0:15 Poľana (1889,7) – červená 0:20 Krížske sedlo (1780) – červená  0:30 Kotliská (1925) – červená 0:40 Chabenec (1955) – červená 0:30 Malý Chabenec (1780) – červená 0:15 Sedlo Ďurkovej (1709) – červená 0:45 Sedlo Zámostskej hole (1591) – červená 0:25 Sedlo Latiborskej hole (1558) – červená 1:10 Sedlo pod Skalkou (1476) – žltá 1:40 Liptovská Lúžna (700)

  • Prevýšenie: stúpanie 1295 m, klesanie 1730 m.
  • Spolu: vzdialenosť 26.5 km, čas 8:40 hod.
  • Mapa: č.122 Nízke Tatry, Chopok z edície VKÚ Harmanec
  • Pohorie: Nízke Tatry
  • Región: Liptov
  •