Horolezecký klub Tatrín

adresa : I. Houdeka 47/13, 034 01  Ružomberok

štatutárny zástupca : Jaroslav  Mikuštiak

E-mail : dr.hrnciar@centrum.sk

telefón: +00421 907 588 684