Lezenie môže byť:

  • plazenie alebo plazivý pohyb
  • škriabanie sa, šplhanie sa na niečom, špecificky napr. lezenie (šport)
  • vlečenie sa, pomalé pohybovanie sa
  • stále chodenie niekam
  • vystrkovanie sa
  • lúpanie sa (napr. kože), vypadávanie (napr. vlasov)

Zobraziť všetky články v kategórii lezenie tu a tu