krakova hola

Turistická trasa

Chata Lúčky – Pod Krčahovom – Sedlo Javorie – Javorová priepasť – Pod Krakovu hoľu – Krakova hoľa 1751m – Sedlo Machnatô – Demänovská jaskyňa slobody

Popis trasy

Východiskové miesto je od chaty Lúčky, Demänovská dolina – prírodná rezervácia, vyhlásená v roku 1929 s novelizáciou v r. 1973, výmera 837 ha. Ochrana strednej časti  Demänovskej doliny s prirodzenými , často pralesovitými porastami. Zrázne dolomitové a vápencové bralá s rôznorodými krasovými formami a rozsiahlym jaskynným systémom najvýraznejšou vyvieračkou na toku Demänovky. Pestrá vegetácia a rôznorodé živočíšstvo. Od chaty Lúčky stúpame na Pod Krčahovom. Odtiaľto si spravíme odbočku k partizánskym bunkrom a vrátime sa späť. Pokračujeme za stáleho stúpania na Sedlo Javorie,  Kosienky, rázcestie a zídeme do Sedla pod Krakovou hoľou. Zo sedla krátky výstup na Krakovu hoľu 1752m – zaujímavý mohutný vápencový vrch originálne formovanými tvarmi bralnatého reliéfu. Strmé divé úbočia, vrcholová plošina porastená hustou kosodrevinou. V masíve Krakova hoľa sa nachádzajú najhlbšie priepasti (Starý hrad, Javorová priepasť, Záskočská jaskyňa). Vrátime sa späť do Sedla pod Krakovou hoľou. Schádzame pekným lesným chodníkom cez Sedlo Machnatô k Demänovskej jaskyni slobody.

Časový harmonogram

chata Lúčky (925) – zelená 0:30 Pod Krčahovom (1060) – červená 0:25 Krčahovo, partizánske bunkre (1180) – červená 0:20 Pod Krčahovom (1060) – červená 1:15 Sedlo Javorie (1487) – žltá 0:30 Kosienky rázcestie (1650) – modrá 0:10 Pod Krakovou hoľou (1690) – modrá 0:15 Krakova hoľa (1752) – modrá 0:10 Pod Krakovou hoľou (1690) – modrá 0:50 Sedlo Machnatô (1450) – modrá 1:30 modrá (820)

  • Prevýšenie: stúpanie 1082 m, klesanie 1187 m.
  • Spolu: vzdialenosť 15 km, čas 5:55 hod.
  • Mapa: č. 122  Nízke Tatry z edície VKÚ
  • Pohorie: Nízke Tatry