Krížna 1574 mnm (Veľká Fatra)

krizna

Turistická trasa

Staré hory – Majerova skala – Pod Líškou – Pod Krížnou – Krížna 1574m Ostredok – Koniarky – Chýžky – Ploská – Sedlo Ploskej – Vyšná Revúca.

 Popis trasy

Začiatok trasy zo Starých hôr – obec vznikla ako banícka osada v 13. storočí. Ťažila a spracúvala sa tu strieborná a medená ruda. Najväčší rozmach baníctva nastal v r. 1495 – 1546, keď banské podniky prevzala thurzovsko-fuggerovská spoločnosť. Baníčenie pretrvávalo do 18. stor. Obyvatelia sa neskôr zaoberali ťažbou dreva a ženy čipkárstvom (paličkovanie). Dominantou obce je pútnický, pôvodne gotický Kostol Panny Márie z polovice 15. stor., v 19. stor. prestavaný, s plastikou madony zo začiatku 16. stor. Baroková budova bývalého banského úradu, klasicistická Kaplnka sv. Anny, štýlové domy z konca 18. a z 19. stor., prícestné kaplnky z 18. a 19. stor. Nad obcou zaujímavo technicky riešená vodná elektráreň. My stúpame po modrej značke na Majerovu skalu, Pod Líškou, Líšku na Krížnu 1574m – významný dominantný vrchol Veľkej Fatry rozľahlého hôľneho tvaru, s vynikajúcim kruhovým výhľadom. Väčšina masívu je hôľna s typickými horskými lúkami, na severovýchodných svahoch sú súvislejšie porasty kosodreviny. Svahy sú veľmi strmé, trávnaté, v zime hrozí nebezpečie lavín! Objekty spojovacej služby, verejnosti neprístupné. Z vrcholu pokračujeme červenou značkou na Ostredok, Koniarky, Chýžky, Ploskú. Po žltej značke na sedlo Ploskej a schádzame  do Vyšných Revúc.

 

Časový harmonogram

 Staré Hory (480) – modrá 2:25 Majerova skala (1200) – modrá 0:40 Pod Líškou (1345) – modrá 0:45 Krížna (1574) – červená 0:50 Ostredok (1592) – červená 0:40 Koniarky (1377) – červená 0:20 Chyžky (1307) – červená 0:45 Ploská (1532) – žltá 0:20 Sedlo Ploskej (1390) – žltá 1:30 Vyšná Revúca (705)

  • Prevýšenie: stúpanie 1607 m, klesanie 1382 m.
  • Spolu: vzdialenosť 22.2 km, čas 8:15 hod.
  • Mapa: č.121 Veľká Fatra z edície VKÚ Harmanec.
  • Pohorie: Veľká Fatra