Krkavá skala

KKrkavá_skalarkavá skala je vápencový, približne 30 metrov vysoký útvar, ktorý nájdete na východnej strane Sidorova neďaleko od Vlkolínca. Je vyhľadávaným lezeckým objektom, ktorý ponúka hneď niekoľko možných variant rôznej obtiažnosti. Zo skaly nie je možné zliezať, iba ju zlanovať. Hrozí tu veľké nebezpečenstvo ohrozenia padajúcimi kameňmi a tiež uvoľňovania chytov!

Takmer všetky cesty sú zabezpečené nitmi a borhákmi, nachádzajú sa tu však aj také, kde je potrebné používať na istenie vklinence a friendy. Orientáciu veľmi uľahčuje farebné vyznačenie začiatkov ciest včetne uvedenia stupňa obtiažnosti.

Ponúkame vám niekoľko z mnohých variant ciest, ktoré je možné aj vzájomne kombinovať:

-Krátka IV.+ : začiatok cesty nájdete na zadnej strane skaly. Ako napovedá názov – tu je výstup na skalu najkratší. Vystupovať budete puklinou vpravo od viditeľnej platne a cestu vám uľahčia nity, ktorými je zaistená. 

-Ulenfeldov komín V.+A1/7.+ : túto cestu zabezpečenú nitmi začnete na južnej strane skaly, kúsok od chodníka. Keď prekonáte previs, pokračujete sklonenou stienkou k polici nachádzajúcej sa približne v polovici veže. Úplne na vrchol sa dostanete prekonaním komína.

-Severovýchodná stena V.+ : cesta zaistená borhákmi začína na severovýchodnej strane veže za stromom. Uberajte sa nahor cez previs až po policu. Z tohto miesta pokračujete ľahkým, mierne skloneným terénom až k vrcholu. 

-Platňou VIII. : táto cesta vás povedie skrz platňou na západnej strane skaly – začína sa vpravo od cesty „Krátka“. 

Okružná V.+ : Oktužná cesta vás povedie okolo celej Krkavej skaly a naozaj stojí za to ju absolvovať. Začnete ju vľavo pod výrazným previsom na hrane skaly a pokračuje v smere hodinových ručičiek.  Ak sa rozhodnete pre túto cestu, myslite na to, že tu dochádza k veľkému treniu lana o skaly – teda je nevyhnutné liezť ju na tri dĺžky ( 1. štand na SV stene, 2. štand pod Ulenfeldovým komínom ). Výhodou je aj dobrá vybavenosť cesty nitmi a borhákmi. 

Stojí za vašu pozornosť aj upozornenie, že túto lokalitu nenájdete na zozname oficiálne povolených lezeckých lokalít. Každý, kto sa pre ňu rozhodne, nesie zodpovednosť za porušovanie zákona o ochrane prírody.