Na sever od Liskovej

Liskovská lezecká oblasťVápencový útvar nachádzajúci sa v juhovýchodnom svahu kopca Mních, je tiež vhodným objektom na lezecké aktivity. Nájdete ho v blízkosti jednej z najdlhších jaskýň na Slovensku – Liskovskej jaskyne. Je tu cca 23 ciest vhodných pre začínajúcich, ale aj náročných skúsených lezcov. Je tu viacero kolmých stien s mnohými prevismi. Výška skál je tiež rozmanitá.

Dostanete sa sem veľmi jednoducho. Z Ružomberka treba ísť do obce Lisková, z ktorej sa môžete dopraviť autom až na koniec asfaltky vzdialenej od skál asi 5 až 7  minút ľahkej chôdze.

Ponúkame vám popis niekoľkých z 23 ciest:

Špára (VII.): začiatok cesty je farebne vyznačený a dostanete sa k nemu chodníkom prudko stúpajúcim popri skalách v blízkosti vstupu do jaskyne.

Deviatka (IV.): začiatok cesty nájdete tesne pod dierou pri vstupe do spomínanej jaskyne. Treba sa držať na stienke vpravo a postupovať hore k reťazi.

Tvarožná (VI.): začiatok cesty nájdete vpravo od informačnej tabule s názvom jaskyne, pokračuje šikmým stúpaním popod previs a špárou do drobnej jaskyne približne v polovici steny. Držte sa vpravo a smerujte opäť s reťazi.

Okružná (V.+A1, VII. / VII.+): táto trasa je v podstate traverzom kompletného masívu.

Táto lokalita nie je na zozname oficiálnych lezeckých oblastí, preto pri lezení v nej, preberáte na seba osobnú zodpovednosť za porušovanie zákona o ochrane prírody.