ohnište

Turistická trasa

Obec Malužiná – Svidovské sedlo – Pod Ohnišťom – Ohnište 1533m – Pod Ohnišťom – Slemä 1584m – Brtkovica – Stanišovské sedlo – Stanišovská dolina, ústie – Liptovský Ján , Ďumbier.

 

Popis trasy

Východiskové miesto je obec Malužiná v Bocianskej doline. Vznikla v 18. storočí, keď tu postavili hámor na meď. Od 18. do 19. storočia tu bola sklárska huta, v 19. stor. pracháreň, neskôr továreň na rámy a lišty. Nad východným okrajom obce , vo vápencových bralách , verejnosti neprístupná Malužinská jaskyňa. My sa uberáme od pamätného kanónu z čias SNP popri veľkom kameňolome hore Svidovskou dolinou. Dolina je dlhá 4 km, vedie ňou žltá značka, turistická trasa spája Bociansku a Jánsku dolinu. Z doliny vychádzame na Svidovské sedlo a ďalej pokračujeme okolo Ohnišťa na Slemä. Ohnište je významný horský masív medzi Jánskou a Bocianskou dolinou, budovaný prevážne z vápencov a dolomitov. Južné a juhovýchodné svahy pretínajú priečne, niekoľko stoviek metrov dlhé súvislé bralnaté rady, oddelené úzkymi plošinami. Na severnej strane sa nachádza veľká krasovitá plošina. Pod hlavným vrcholom je 125m metrov hlboká Veľká ľadová priepasť, západne známe Okno – 10 metrov vysoký otvor v skalnom hrebeni. Slemä 1514m je zalesnený bralnatý masív v severnej rázsoche Ohnišťa. Mohyla na pamäť obetiam leteckej katastrofy z obdobia SNP (13.10.1944) na vrchole. Zostupujeme Stanišovskou a Jánskou dolinou do Liptovského Jána.


Časový harmonogram

Malužiná (725) – žltá 1:50 Svidovské sedlo (1133) – zelená 1:10 Pod Ohnišťom (1455) – zelená 0:20 Ohnište (1533) – zelená 0:15 Pod Ohnišťom (1455) – zelená 0:40 Slemä (1505) – zelená 0:55 Brtkovica (1065) – žltá 0:20 Stanišovské sedlo (1105) – žltá 0:50 Stanišovská dolina, ústie (725) – modrá 0:40 Liptovský Ján, Ďumbier (660).

 

  • Celkové prevýšenie: stúpanie 1061 m, klesanie 1126 m.
  • Čas spolu: vzdialenosť 20.3 km, čas 7:00 hod.
  • Mapa: č. 122 a 123 Nízke Tatry z edície VKÚ
  • Pohorie: Nízke Tatry