pr magura

Turistická trasa

Liptovské Sliače, Vyšný – poľnou cestou popri Mofetovom prameni do Partizánskej Ľupče, Biela Ľupča – Rumanec – Predná Magura 1171m a späť.

Popis trasy

Začiatok trasy z Liptovských Sliačov – vyšných  poľnou cestou popri Sliačanských travertínoch – prírodná rezervácia, vyhlásená v r.1951, výmera 7,02 ha. Ochrana travertínovej kopy (mofety) s prameňom minerálnej vody a výrazným výronom plynov. Pod prameňom sa nachádzajú zamokrené lúky s typickou slatinnou vegetáciou. Ďalej pokračujeme lúkami cez kopček popod horu do Partizánskej Ľupče, časť Biela Ľupča – jedna z najstarších obcí v oblasti, spomína sa od roku 1252, od r.1263 mala početné privilégiá, v r.1270 udelené mestské výsady, bola aj strediskom Liptovskej župy. V okolí sa ryžovalo zlato. (Najväčšia zlatá hruda, ťažká 7,5 kg, bola objavená v roku 1917 a je doteraz umiestnená v múzeu v Budapešti). V obci je gotický kostol z 13. stor., v interiéri s maľbami, neskôr prestavaný. Je známy najvyššou vežou v Liptove. Na cintoríne gotický kostol z r.1263, neskôr rozšírený a prestavaný, s fragmentom gotického krídlového oltára. Oválne námestie s renesančnými meštianskymi domami, v 19. stor. upravené. Cez drevenú lavičku ponad potok Ľučianku prídeme na asfaltovú cestu. Po ceste zídeme cca 100 metrov nadol okolo horárne smerom k Partizánskej Ľupči, kde sa napojíme na žltú značku, ktorá pokračuje v pravo hore lúkami. Na vrchol stúpame lesným chodníkom, ktorý sa strieda so zvážnicou, z ktorej sa nám ponúkajú výhľady na Liptov. Touto krásnou prírodou vyjdeme až na vrch Prednej Magury 1171m – z vrcholu sa nám ponúkajú výhľady na Liptov, Chočské vrchy, Západné Tatry, Kriváň, hrebeň Nízkych Tatier a Veľkú Fatru. Zostup tou istou trasou do Partizánskej Ľupče a Liptovských Sliačov.

Časový harmonogram

Liptovské Sliače, vyšné – 0:45 bez značky, poľnou cestou popri Mofetovom prameni do Partizánskej Ľupče, Biela Ľupčažltá 0:25 Rumanec – žltá 0:45 Predná Magura – žltá 0:40 Rumanec – žltá 0:20 Biela Ľupča – 0:45 bez značky poľnou cestou Liptovské Sliače, vyšné.

  • Prevýšenie: stúpanie 671 m, klesanie 671 m.
  • Spolu: vzdialenosť 13.4 km, čas 3:40 hod.
  • Mapa: č. 122 Nízke Tatry, Chopok z edície VKÚ Harmanec
  • Pohorie: Nízke Tatry
  • Región: Liptov