Prosečné 1372 mnm, Prosiecka a Kvačianska dolina (Chočské vrchy)

kvacianska-a-prosiecka-dolina-na-pomedzi-oravy-a-liptova-2

Turistická trasa

Prosiek – Prosiecka dolina, ústieVidová – Svorad – Prosečné (1372,2) – Dolina Borovianka – Oblazy – Kvačianska dolina, ústie.

Popis trasy

Z malebnej obce Prosiek – doložená z r. 1584 sídlo zemianskeho rodu Jóbovcov-Kubíniovcov. Kostol renesančný, v r. 1817 rozšírený, so zachovanou gotickou klenbou a drevenými krsteľnicami. Kaštieľ renesančný z konca 16.stor. Chránený strom Dub v Prosieku, CHS Lipa v Prosieku a CHS Lipa pri kostole, boli vyhlásené v r. 1975. Dub letný má výšku 27 m, obvod kmeňa 515 cm. Lipy veľkolisté majú výšky 22 a 27m, obvod kmeňov 412 a 507 cm. Východisko do najkrajšej doliny Chočských vrchov – Prosieckej doliny. Potok Prosečanka s viditeľným ponorom (Jóbovské prepadlisko). Prosiecka dolina má kameňovitý charakter v hornej časti – výškový rozdiel sa prekonáva rebríkmi, v strednej časti skupiny brál a skalných stien, vodopády, jaskyne. V strede doliny je odbočka k 15 m vysokému Prosieckemu vodopádu. Dolinou vedie náučný chodník. Z Prosieckej doliny vyjdeme na Svorad. Tu odbočíme v pravo na zelenú značku, ktorá nás vedie najprv lúkami, neskôr lesným chodníkom na vrchol Prosečné 1372,2m, z ktorého je nádherný výhľad na Liptov – Liptovskú Maru, hrebeň Nízkych Tatier, Chočské vrchy, vidíme celú Oravu, Západné Tatry. Z vrcholu schádzame zelenou značkou  ku potôčiku Borovianka a na Oblazy – dôležitý turistický bod v Kvačianskej doline. V blízkosti stoja dva staré drevené vodné mlyny: Horný mlyn – Gejdošovský a Dolný mlyn – Brunčiakovský. Dolný mlyn s hospodárskou časťou a pílou (čiastočne zrenovovaný) je vzácnou technickou pamiatkou. Pokračujeme červenou značkou dole Kvačianskou dolinou – národná prírodná rezervácia, vyhlásená v r. 1967, spresnená v r. 1993, výmera 462 ha. Ochrana hlbokej kaňonovitej antecedentnej doliny Kvačianky na vápencoch Chočských vrchov so zachovalými lesnými a skalnými biocenózami. Výskyt chránených a iných zriedkavých druhov flóry a fauny. Zídeme do obce Kvačany, písomne doložená z r. 1379, patrila zemanom. Z prelomu 18. a 19. stor. sa zachoval rukopisný kancionál duchovných spevov. Kostol pôvodne gotický zo začiatku 14. stor., úpravy z r. 1716 a neskoršie v r. 1951. Okolo kostola renesančné opevnenie, v kostole gotická nástenná maľba z 1. polovice 15. stor. Súčasťou dlhá Lúka s kaštieľom zo 16. stor. prestavaným v 19. stor.

 

Časový harmonogram

Prosiek (600) – modrá 0:25 Prosiecka dolina, ústie (640) – modrá 1:15 Svorad (915) – zelená 1:15 Prosečné, hrebeň (1320),  Prosečné (1372,2) – zelená 1:50 Borovianka (795) – modrá 0:25 Oblazy, rázcestie (800) – červená 0:45 Kvačianska dolina, ústie (650).

 

  • Prevýšenie: stúpanie 1020 m, klesanie 970 m.
  • Spolu: vzdialenosť 17.7 km, čas 5:55 hod.
  • Mapa: č.111 Chočské vrchy z edície VKÚ Harmanec
  • Pohorie: Chočské vrchy

prosiecka kvacianska_dolina_1