Turistická trasa

Vrátna – Snilovské sedlo – Chleb – Sedlo pod Hromovým – Poludňový grúň – Chata na Grúni – Starý dvor.

Popis trasy

Začíname z Vrátnej doliny od dolnej stanice kabínkovej lanovky a poslednej autobusovej zastávky. Lanovkou alebo peši zelenou značkou strmým stúpaním a serpentínami popod kabínkovú lanovku  na Snilovské sedlo. Zo Snilovského sedla červenou značkou hrebeňom miernym stúpaním vyjdeme na Chleb 1645m – ochrana pestrého a zachovalého geobiocenologického komplexu s bralnými partiami, roklinami a kamennými moriami. Významným prvkom je ľadovcový kotol Chlebu s jazierkom. Podložia tvoria karbonátové horniny, menej kremence a žula. Cenné pôvodné lesy jedľovo-bukového a smrekovo-bukovo-jedľového vegetačného stupňa. Ojedinele sa vyskytuje pôvodné spoločenstvo smrekového stupňa – jarabinové smrečiny. Výskyt mnohých vzácnych rastlinných druhov a jedinečných živočíšnych druhov. Z Chlebu pokračujeme hrebeňom na Hromové a Poludňový grúň, strmý zostup žltou značkou cez chatu na Grúni a ďalej modrou značkou miernejším klesaním, v stálom traverze na Starý dvor.

Časový harmonogram

Vrátna, chata (750) – zelená 2:15 Snilovské s. (1524) – červená 0:25 Chleb (1647) – červená 0:15 Sedlo za Hromovým (1605) – červená 0:45 Poludňový grúň (1445) – žltá1:10 Chata na Grúni (970) – modrá 0:50 Starý dvor (610)

  • Spolu: vzdialenosť 12 km, čas 5:40 hod.
  • Prevýšenie: stúpanie 1017 m, klesanie 1157 m
  • Mapa: č.110 Malá Fatra Vrátna z edície VKÚ Harmanec.
  • Pohorie: Malá Fatra
  • Región: Horné Považie