Turistická trasa

Vrátna, chata – Snilovské sedlo – Chleb 1709m – Sedlo za Hromovým – Poludňový grúň – Chrbát Stohu –  Stoh 1607m – Žobrák – Kraľovany.

Popis trasy

Začíname z Vrátnej doliny od chaty a dolnej stanice lanovky. Začneme stúpať popod lanovku serpentínami strmo na Snilovské sedlo ( je možnosť vyviesť sa aj lanovou dráhou). V hornej stanici lanovky, v bufete si môžeme dať raňajky, kávičku. Zo Snilovského sedla v ľavo pokračujeme miernym stúpaním na Chleb 1647m – tretí najvyšší vrch v Malej Fatre. Výborný vyhliadkový bod. Severné svahy zvláštne vytvarované (chlebské kotly – pozostatok po dávnych zosuvoch). Západný chrbát spadá pravidelne a nie veľmi strmo do Snilovského sedla. Na južnej strane vytvára svah akoby pod vrchol, ktorý sa nazýva Bochník. Pokračujeme mierne nadol zvlneným hrebeňom s krásnymi výhľadmi cez Sedlo za Hromovým na Poludňový grúň. Ďalej miernym klesaním sa dostávame na Chrbát Stohu 1310m . Odtiaľto veľmi strmým stúpaním kráčame na Stoh 1607m – hôľny vrch v hlavnom hrebeni Krivánskej Fatry. Križovatka turistických trás a dobrý vyhliadkový bod. Zo Stohu strmo schádzame na Žobrák a ďalej zarasteným, zvlneným,  nekonečným hrebeňom v závere strmým klesaním schádzame do Kraľovian.

Časový harmonogram

Vrátna, chata (750) – zelená 2:15 Snilovské sedlo (1524) – červená 0:25 Chleb (1647) – červená 0:15 Sedlo za Hromovým (1605) – červená 0:45 Poludňový grúň (1445) – červená 0:45 Chrbát Stohu (1310) – červená 0:55 Stoh (1607) – zelená 1:05 Žobrák (1305) – zelená 2:00 Kraľovany, vlak (430)

  • Prevýšenie: stúpanie 1537 m, klesanie 1857 m.
  • Spolu: vzdialenosť 19.6 km, čas 8:25 hod.
  • Mapa: č.110 Malá Fatra Vrátna z edície VKÚ Harmanec.
  • Pohorie: Malá Fatra