Horskí vodcovia

Horskí vodcovia

V roku 1991 bola založená Národná asociácia horských vodcov SR, ktorá následne nadviazala kontakt s UIAGM (Medzinárodné združenie asociácií horských vodcov). Cieľom NAHV SR bolo stať sa právoplatným členom mezinárodného združenia, čo sa po prispôsobení metodiky výcviku a preverení horských vodcov aj podarilo. V roku 1996 boli v Zermatte slovenskí vodcovia prijatí do medzinárodného združenia asociácií horských vodcov. V roku 1996 zahájila NAHV SR školenie vlastných nových členov – horských vodcov a v roku 2000 bolo po absolvovaní kurzu menovaných 10 nových horských vodcov s osvedčením medzinárodnej licencie UIAGM.

Meno: Adresa: E-mail: Telefón:
Róbert Gálfy Vysoké Tatry robert@galfy.sk
Tibor Hromádka Banícka 18 052 01 Spišská N. Ves info@horskyvodca.com 0905 922 994
Jozef Bárdy Terchová 514 013 06 Terchová jbardy@zoznam.sk 0903 624 241
Ivan Krajčír Gorazdova 24 052 01 Spišská N. Ves krajcir@pobox.sk 0903 624 956
Milan Plzák 139 059 60 Tatranská Lomnica mplzak@nahvsr.sk 0905 180 068
Ján Štelbaský Slavkov jstelbasky@nahvsr.sk
Róbert Turjaník 139 059 60 Tatranská Lomnica turjanik@gmail.com 0905 325 028
Jozef Botka 139 059 60 Tatranská Lomnica jbotka@nahvsr.sk
Štefan Gallik Nový Smokovec gallik@stonline.sk
Ladislav Janiga Partizánska 18 058 01 Poprad ljaniga@nahvsr.sk 0905 350 578
Peter Rajec Poprad peter@rajectravel.sk
Oleg Štulrajter Šrobárova 2613/14 058 01 Poprad stul@sinet.sk 0903 901 519
Ivan Urbanovič 61 062 01 Nový Smokovec office@tatry-urbanovic.sk 0903 905 537
Milan Šuna 059 82 Tatranská Polianka milan@suna.sk 0907 930 695
Pavol Rajtar 138 059 60 Tatranská Lomnica prajtar@nahvsr.sk 0903 613 292
Ivan Matray Štôla 123 059 37 Štôla ivanmatray@gmail.com 0908 989 399
Jozef Janiga Poprad janiga@hzs.sk
Ladislav Gardošík Dom HZS 062 01 Starý Smokovec gardosik@zoznam.sk 0903 624 843
Václav Brož Brežný riadok 17 058 01 Poprad guidevinco@ke.telecom.sk 0903 605 684
František Compel 117 062 01 Nový Smokovec f.compel@stonline.sk 0903 654 554
Gejza Haak 297 059 60 Tatranská Lomnica gejza.haak@post.sk 0903 624 844
Roman Jelenský Senohrad 585 rjelensky@yahoo.com 0918 339 242
Jaroslav Michalko 52 062 01 Dolný Smokovec michalko@sinet.sk 0903 436 606
Milan Sekelský Bystrá 131 977 01 Bystrá milansek@hotmail.com 0903 624 955
Peter Tomko Ul.1.mája 516 059 38 Štrba ptomko@pp.psg.sk 0903 739 220
Ervín Velič Kráľovohoľská 1 974 01 B. Bystrica velic@centrum.sk 0905 807 302
Oleg Ďuriš Vodárenská 6 058 01 Poprad oleg.d@centrum.sk 0905 459 516
Michal Hnidka Školská 93 013 06 Terchová donghee@hnidka.sk 0907 342 796
Jozef Koršala Vysoké Tatry jkorsala@nahvsr.sk
Milan Packo Dolná Lehota packo@verticalbb.sk
Juraj Settey 94 032 51 Demänovská dolina jsettey@pobox.sk 0903 624 147
Juraj Trnka Poprad jtrnka@nahvsr.sk
J. Vonderčík Brezno vondo@post.sk 0908 978 809
Ivan Gálfy Vysoké Tatry igalfy@nahvsr.sk
Ján Kostka Ul.J. Curie 733/29 058 01 Poprad kostka.jan@post.sk 0903 624 848
Ján Peťo 520/10 031 04 Liptovský Mikuláš jpeto@centrum.sk 0903 624 143
Peter Šperka Tatranské Zruby himalayac@hotmail.com 0903 624 644
Juraj Trsťan Pod Zečákom 26 841 03 Bratislava juraj@trstan.sk 0905 706 459
Rudolf Žuffa Zuberec 103 027 32 Zuberec rudozuffa@post.sk 0903 624 864
Ivan Doskočil www.horskyvodca.eu outdoor@stonline.sk
Martin Matušek Moyzesova 24 058 01 Poprad 0903 624 828
Michal Sekelský info@michalsekelsky.sk
Peter Matura www.petermatura.sk sumo@petermatura.sk
Rastislav Križan www.rastokrizan.sk rasto7@post.cz
Vladimír Zboja vladozboja@vladozboja.sk
Pavol Packo Dolná Lehota pavolpacko@gmail.com
Igor Trgiňa Poprad igortrgina@centrum.cz