Malý Rozsutec 1343 mnm (Malá Fatra)

maly_rozsutec

Turistická trasa

Terchová, Biely Potok – Ostrvné – Podžiar – Pod Pálenicou – Pod Tanečnicou – sedlo MedzirosutceMalý Rozsutec 1343m – Terchová, Biely Potok, hotel Diery.

Popis trasy

Začíname z Terchovej – Biely Potok od hotela Diery. Začiatok trasy cez Diery – sústava tiesňav v NPR Rozsutec, ktorá sa skladá z troch ucelených častí: 1. Dolné diery, turisticky významná tiesňava sprístupnená lávkami a rebríkom, náučný chodník. 2. Horné diery, tiesňava potoka medzi Veľkým a Malým Rozsutcom. Bohaté skalné útvary, vodopády, sprístupnené rebríkmi a lávkami. Bohatstvo kveteny. Po veľkých dažďoch pre množstvo vody neschodné. 3. Nové diery, tiesňava, ktorá vybieha z Dolných dier proti prúdu menšieho prítoku potoka. Sprístupnené rebríkmi a lávkami, náučný chodník. Sústava vodopádov, ktorými Dierový potok a jeho prítok prekonáva na krátkom úseku výškové rozdiely: – v Dolných dierach 2 vodopády (výška 1m a 3,5m), – v Horných dierach 9 vodopádov (výška 2 až 4m, v Nových dierach 4 vodopády (výška 1 až 2 m).Vystúpame do sedla Medzirosutce, pokračujeme vľavo (pod prístreškom sa môžeme najesť) príjemným trávnatým chodníkom na Sedlo Zákres, z ktorého ostro stúpame reťazou zaisteným chodníkom na  Malý Rozsutec 1343m – veľmi výrazný skalný vrchol v severnej časti Krivánskej Fatry, zaujímavý mohutnosťou skalných stien. Bohatá kvetena, krásne výhľady. Z vrcholu schádzame zo začiatku ostrým klesaním – suťoviskom, zabezpečené retiazkou. Ďalej za neustáleho klesania lesom veľmi pekným turistickým chodníkom na Podrozsutec. Pokračujeme turistickým chodníkom lúkami do  Terchovej – Biely Potok k hotelu Diery, ktorom sa môžeme najesť po krásne strávenom dni.

Časový harmonogram

Terchová, Biely Potok, hotel Diery (570) – modrá 0:25 Ostrvné (680) – modrá 0:20 Podžiar (710) – modrá 0:35 Pod Pálenicou (910) – modrá 0:25 Pod Tanečnicou (1170) – modrá 0:10 Sedlo Medzirozsutce (1200) – červená 0:10 Sedlo Zákres (1230) – zelená 0:20 Malý Rozsutec (1343) – zelená 1:35 Terchová, Biely Potok, hotel Diery (570).

 

  • Prevýšenie: stúpanie 813 m, klesanie 813 m
  • Spolu: vzdialenosť 11.4 km, čas 4:00 hod
  • Mapa: č.110 Malá Fatra Vrátna z edície VKÚ Harmanec
  • Pohorie: Malá Fatra

maly rozusetc