Turistická trasa

Strečno, železničná stanica – Nezábudská lúčka – Podhradské – Starý hrad – Plešel – Chata pod Suchým – Javorina – Príslop pod Suchým – Suchý 1468m – Sedlo pod Suchým – Chata Kľačianska Magura – Repištská dolina – Turčianske Kľačany.

Popis trasy

Začíname zo Strečna od železničnej stanice na Nezabudskú Lúčku a ďalej dolinou na Podhradské. Tu odbočujeme v pravo na Starý hrad, ktorý stojí na ostrom hrebeni vybiehajúcom na západ z Plešela nad údolím Váhu. Nepriamo je doložený v r. 1235, priamo v r. 1321. Strážil považskú cestu a vyberalo sa tu mýto. V 13. Storočí sa stal strediskom panstva Starý hrad, ku ktorému patrili okolité obce aj Žilina. Koncom 13. Storočia patril aj Matúšovi Čákovi Trenčianskemu. V prvej polovici 16. Storočia viedli z neho zemepáni dvadsaťpäť rokov vojnu proti hradu Strečno. V 16. Storočí sa sídlo panstva presťahovalo do Krasnian a hrad postupne chátral. Ďalej ostro stúpame cez Plešel na Chatu pod Suchým, kde sa môžeme občerstviť. Pokračujeme za stáleho stúpania cez Javorinu, sedlo Príslop. Od sedla ostro stúpame listnatým lesom, neskôr kosodrevinou na Suchý 1468m – výrazný vrchol v juhozápadnej časti Krivánskej Fatry, na ktorom sa začína hôľny hrebeň. Z vrcholu je nádherný kruhovitý výhľad na okolité horstvá. Schádzame cez Sedlo pod Suchým na Chatu Kľačianska Magura. Tu sa znovu môžeme občerstviť, oddýchnuť si a od chaty pokračujeme strmo dole Repištskou dolinou do Turčianskych Kľačian.

Časový harmonogram

Strečno, stanica (360) – žltá 0:10 Nezbudská Lúčka (355) – červená 0:50 Podhradské (425) – červená 1:55 Chata pod Suchým (1070) – červená 0:15 Javorina (1145) – červená 0:25 Príslop pod Suchým (1215) – červená 0:50 Suchý (1468) – zelená 0:20 Sedlo pod Suchým (1303) – zelená 0:45 Chata Kľačianska Magura (1140) – zelená 1:30 Turčianske Kľačany (395).

  • Prevýšenie: stúpanie 1245 m, klesanie 1210 m
  • Spolu: vzdialenosť 18 km, čas 7:00 hod
  • Mapa: č.110 Malá Fatra Vrátna z edície VKÚ Harmanec
  • Pohorie: Malá Fatra