Turistická trasa

Terchová, Biely Potok – Ostrvné – Podžiar – Pod Pálenicou – Pod Tanečnicou – sedlo Medzirosutce – Veľký Rozsutec 1610m – Sedlo Medziholie – Štefanová – Vrchpodžiar, sedlo – Podžiar – cez Nové diery, Ostrvné – Terchová, Biely Potok.

Popis trasy

Začiatok trasy z obce Terchová – Biely Potok, hotel Diery 570m cez Dolné Diery – sústava tiesňav v NPR Rozsutec, ktorá sa skladá z troch ucelených častí: 1. Dolné diery, turisticky významná tiesňava sprístupnená lávkami a rebríkom, náučný chodník. 2. Horné diery, tiesňava potoka medzi Veľkým a Malým Rozsutcom. Bohaté skalné útvary, vodopády, sprístupnené rebríkmi a lávkami. Bohatstvo kveteny. Po veľkých dažďoch pre množstvo vody neschodné. 3. Nové diery, tiesňava, ktorá vybieha z Dolných dier proti prúdu menšieho prítoku potoka. Sprístupnené rebríkmi a lávkami, náučný chodník. Sústava vodopádov, ktorými Dierový potok a jeho prítok prekonáva na krátkom úseku výškové rozdiely: – v Dolných dierach 2 vodopády (výška 1m a 3,5m), – v Horných dierach 9 vodopádov (výška 2 až 4m, v Nových dierach 4 vodopády (výška 1 až 2 m).Vystúpame do sedla Medzirosutce, pokračujeme červenou značkou zo začiatku lesom, neskôr kosodrevinou strmým členitým chodníkom na vrchol Veľký Rozsutec 1609,7m – Charakteristický členitý vrch v severnej časti Krivánskej Fatry. Typický dolomitový reliéf pozostávajúci z najrozmanitejších skalných foriem. Na jeho úpätí vznikajú sutinové kužele. Svojou formou a výškou dominuje celému okoliu. Vyniká bohatstvom a svojráznosťou rastlinnej prikrývky. Patrí k najbohatším botanickým lokalitám u nás. Nájdu sa tu mnohé slovenské endemity. Výborný vyhliadkový bod. Považuje sa za jeden z najkrajších vrcholov Slovenska. Zostupujeme veľmi strmo do sedla Medziholie čiastočne reťazami zaisteným chodníkom , po zelenej príjemným lesným chodníkom do Štefanovej (môžeme sa najesť, napiť v niektorom penzióne), žltou lúkami na Podžiar a ďalej žltou cez Nové diery zídeme ku hotelu Diery, Terchová – Biely Potok.

Časový harmonogram

Biely Potok (570) – modrá 0:25 Ostrvné (680) – modrá 0:20 Podžiar (710) – modrá 0:35Pod Pálenicou (910) – modrá 0:45 Pod Tanečnicou (1170) – modrá 0:10 Sedlo Medzirozsutce (1200) – červená 1:20 Veľký Rozsutec (1610) – červená 0:55 Sedlo Medziholie (1185) – zelená 1:05 Štefanová (633) – žltá 0:25 Vrchpodžiar, sedlo (750) – žltá 0:05 Podžiar (710) – žltá 0:35 cez Nové diery, Ostrvné (680) – modrá 0:20 Terchová, Biely Potok (570)

  • Prevýšenie: stúpanie 1237 m, klesanie 1237 m.
  • Spolu: vzdialenosť 18 km, čas 7:00 hod.
  • Mapa: č.110 Malá Fatra, Vrátna z edície VKÚ Harmanec.
  • Pohorie: Malá Fatra